Laatst bijgewerkt: 13/03/2023

De DAZN Algemene Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze diensten - websites, applicaties, producten en/of inhoud - opent, bezoekt of anderszins gebruikt. Het moet worden gelezen en begrepen in combinatie met onze plaatselijke Algemene Voorwaarden, onze Algemene Cookieverklaring en elke toepasselijke specifieke Privacyverklaring van DAZN met betrekking tot bepaalde diensten die worden aangeboden door DAZN.

Deze Privacyverklaring is ontwikkeld als een wereldwijde kennisgeving in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waar wij actief zijn. Wij verstrekken aanvullende informatie om rekening te houden met verschillende wettelijke bepalingen in bepaalde landen en zullen deze automatisch aan u voorleggen afhankelijk van uw locatie.


1. OVER ONS

Wij zijn DAZN Limited (“wij”, “ons”, of “onze”) - beter bekend als DAZN - en wij treden op als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Wij zijn geregistreerd bij de Britse Information Commissioner's Office (ICO):

 • Registratienummer: ZA253941
 • Gevestigd te: DAZN Limited, 12 Hammersmith Grove, London, W6 7AP, Verenigd Koninkrijk

De vertegenwoordiger van DAZN in de Europese Unie voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is DAZN DACH GmbH, Münchener Str. 101 Gebäude 24.5
Nord, 85737 Ismaning, Duitsland.


2. SOORTEN INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen en gebruiken verschillende soorten persoonsgegevens over u om onze diensten aan te bieden, te promoten en te verbeteren. Voor het gemak hebben we de informatie die wij verzamelen gegroepeerd in verschillende categorieën die hieronder worden beschreven.

Accountinformatie

Informatie in verband met het aanmaken en beheren van uw gebruikersaccount, waaronder uw naam, e-mailadres, adres, account-ID, identificatie (voor leeftijdscontrole), leeftijd, geboortedatum, telefoonnummer, activeringscode, abonnementstype en accountvoorkeuren.

Betalingsinformatie

Informatie in verband met het verzamelen van betalingen van u voor de levering van onze diensten, waaronder bankrekeningnummer, gegevens over betalingen/creditcard of andere betalingsmethoden, betalingen aan/van u direct of indirect, en uw factuur- en transactiegegevens.

Gebruiksinformatie

Informatie over uw gebruik, activiteit en interactie met onze inhoud en diensten, waaronder platformnavigatie, bekeken pagina's, bekeken inhoud en zoekopdrachten.

Technische informatie

Informatie over uw apparaat of browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten en andere technische informatie, waaronder uw IP-adres en apparaat- of unieke identificatiegegevens. Lees voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën onze Cookieverklaring.

Informatie over de klantenservice

Informatie over uw interactie met onze klantenserviceteams, waaronder transcripties van chatgesprekken, contactinformatie en details over de redenen waarom u contact met ons hebt opgenomen.

Informatie over terugkoppeling en enquêtes

Informatie die is verstrekt wanneer u ervoor hebt gekozen om deel te nemen aan enquêtes, bètatests of andere vormen van inhoud, waaronder beoordelingen, suggesties of beoordelingen van inhoud.

Marketinginformatie

Door u verstrekte informatie over uw voorkeuren om marketingcommunicatie van ons en derden te ontvangen, of wanneer u deelneemt aan promoties, prijstrekkingen en wedstrijden, en directe marketingcommunicatie met u, waaronder e-mails, push-notificaties, tekstberichten.

Advertentie-informatie

Informatie over uw voorkeuren om reclame op maat te ontvangen op onze platforms, en/of in combinatie met de Technische informatie (zie hierboven), gebruikt door ons en derden om het gebruik van reclame op maat en niet op maat te selecteren, weer te geven en te meten. Meer informatie over reclame vindt u in onze Cookieverklaring.

Geaggregeerde informatie

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en delen ook geaggregeerde informatie zoals statistische of demografische informatie. Deze kan worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar wordt zelf niet als persoonsgegevens beschouwd. Als deze gegevens worden gecombineerd met een persoonlijke identificatiecode, zijn de bepalingen van deze Privacyverklaring van toepassing en worden de geaggregeerde gegevens als persoonsgegevens behandeld.

Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens over u, zoals gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische of biometrische informatie.


3. HOE WIJ UW INFORMATIE VERZAMELEN

Informatie die u ons geeft

Voor het grootste deel verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens die aan ons wordt verstrekt wanneer u zich registreert voor, inschrijft op of anderszins gebruik maakt van onze diensten. Voorbeelden van informatie die u ons kunt geven zijn de volgende categorieën die worden beschreven in “Soorten informatie die wij verzamelen”: Accountinformatie, Klantenservice-informatie, Marketinginformatie, Terugkoppelings- en enquête-informatie en Advertentie-informatie.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wij kunnen automatisch persoonsgegevens over uw apparaat en uw gebruik van en interactie met onze diensten verzamelen en gebruiken. Wij doen dit via verschillende technische methoden, waaronder het verzamelen van persoonsgegevens en informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Lees voor meer informatie onze Cookieverklaring.

Informatie die wij van andere bronnen ontvangen

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens over u uit andere bronnen en van derden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij combineren en verbinden de persoonsgegevens die wij van en over u verzamelen met persoonsgegevens die wij van deze andere bronnen ontvangen. Wanneer persoonsgegevens van derden aan ons wordt overgedragen, ondernemen wij stappen om na te gaan of deze derden wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie aan ons bekend te maken.

Voorbeelden van informatie die wij kunnen ontvangen zijn persoonsgegevens en informatie van andere entiteiten binnen DAZN, databanken van derden (zoals openbaar beschikbare databanken) en andere externe dienstverleners en partners, zoals:

 • Betalingsdienstaanbieders en -verwerkers (bv. het verstrekken van betalingsinformatie in verband met uw aankopen van onze diensten).
 • Leveranciers van diensten (bijv. een mobiele aanbieder of exploitant van decoderkastjes die onze diensten beschikbaar stelt op diens apparaat).
 • Dienstverleners (bijv. locatiegegevens om onze diensten en de voor u beschikbare inhoud aan te passen, online en offline demografische informatie, op interesses gebaseerde en aan online reclame gerelateerde informatie).
 • Identiteits-/accountautorisatie- en identificatiediensten (bijv. wanneer u ervoor kiest om in te loggen op onze diensten via een account van een derde partij, zoals Google).
 • Aanbieders van spraakassistentieplatforms die interactie met onze diensten mogelijk maken via spraakopdrachten (bijv. Amazon Alexa, Apple Siri).

4. DOELEINDEN EN GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Juridische grondslag

Wij, of organisaties die namens ons handelen, kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor gerechtvaardigde en gespecificeerde doeleinden, en in elk geval met een beroep op een toepasselijke wettelijke basis onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze grondslagen omvatten:

 • Instemming: wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden te verwerken. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor een overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Wettelijke verplichting: wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen in de landen waar wij actief zijn.
 • Gerechtvaardigde belangen: wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze eigen gerechtvaardigde belangen of die van derden, en wanneer uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden onder elke hieronder uiteengezette wettelijke basis.

Instemming

 • Wij kunnen ons beroepen op uw toestemming om u af en toe specifieke marketingberichten te sturen over aanbiedingen en updates van onze partners waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn; een volledige lijst van onze partners vindt u hier. Wanneer wij ons op uw toestemming baseren, hebt u actief ingestemd met de verwerking en hebt u specifieke informatie over de activiteit ontvangen.
 • Buiten de gevallen waarin e-mail wordt gebruikt als een contactkanaal (waarvoor een gerechtvaardigd belang van toepassing is, zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte over “Gerechtvaardigde belangen”), kunnen wij vertrouwen op uw toestemming om u af en toe via andere contactkanalen, die u kunt selecteren in het Voorkeurcentrum (pushmelding, SMS, WhatsApp), mededelingen te sturen met betrekking tot DAZN-aanbiedingen, inhoud en functies die vergelijkbaar zijn met die welke u al van DAZN hebt gekocht.
 • Waar wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming verzamelen om informatie op uw apparaat op te slaan en/of te openen (bijv. technische informatie), het gebruik van cookies of andere mobiele identificatiemiddelen, en het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens voor op maat gemaakte advertenties (advertenties) op onze diensten, evenals om fraude en misbruik te bestrijden, om te voorkomen dat u dezelfde advertenties herhaaldelijk ziet en voor geaggregeerde advertentierapportage. Lees voor meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën onze Cookieverklaring.

Contract

 • Om u als nieuwe gebruiker te registreren en uw account aan te maken.
 • Om u te voorzien van onze diensten, waaronder het aanmaken en beheren van uw account, het identificeren en verifiëren van u, het verzenden van afschriften en facturen naar u, het innen en verwerken van betalingen van u, en het afspelen van inhoud.
 • Om u locatiegebonden diensten aan te bieden (bijvoorbeeld om territoriale beperkingen van beschikbare inhoud af te dwingen op basis van uw locatie).
 • Om onze diensten te beheren en te controleren, inclusief u te informeren over wijzigingen of updates van onze diensten en eventuele problemen met onze diensten, zoals onbeschikbaarheid.
 • Om technische en klantenondersteuning te bieden, inclusief het behandelen van vragen en klachten.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden, deze Privacyverklaring en/of andere algemene voorwaarden die relevant zijn voor onze diensten.

Juridische verplichting

 • Om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten en anderszins te voldoen aan de aanwijzingen van een relevante regelgevende of bevoegde instantie.
 • Om verboden of illegale activiteiten, waaronder fraude en het witwassen van geld, te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te beperken.
 • Om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Om uw persoonsgegevens te bewaren en op te slaan om te voldoen aan specifieke wettelijke bewaarplichten, wettelijke controles en andere registratiedoeleinden.

Gerechtvaardigde belangen

Voor verwerkingsdoeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen hebben wij de informatie uit onze afwegingstoets verstrekt bij de beoordeling of elk verwerkingsdoel een 'noodzakelijke' verwerking vormt voor onze eigen doeleinden of die van een derde partij, om ervoor te zorgen dat de verwerking uw rechten en vrijheden niet terzijde schuift.

Ons verwerkingsdoel 

 • Het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van vermoede of daadwerkelijke fraude, inbreuken op beveiliging en andere onwettige of schadelijke activiteiten. 
 • Het controleren en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze diensten.
 • Om gegevensanalyse, onderzoek, ontwikkeling, testen en analyse te gebruiken om onze diensten te verbeteren en uit te breiden, om problemen te diagnosticeren en op te lossen en om nieuwe inhoud, producten, diensten en functies te ontwikkelen en te testen.
 • Om misbruik van onze diensten op te sporen.
 • Om de naleving van onze Algemene Voorwaarden te controleren en af te dwingen (inclusief, maar niet beperkt tot, het bepalen of een gratis proefperiode in aanmerking komt of het gebruik van een aantal apparaten in strijd is met de Algemene Voorwaarden), deze Privacyverklaring en andere regels en beleid.
 • Om Verzamelde Informatie samen te stellen en te gebruiken voor interne en externe bedrijfsdoeleinden.
 • Voor profileringsdoeleinden, zodat we (met inachtneming van de door u aangegeven voorkeuren (inclusief toestemming, indien vereist)) een profiel over u en uw interesses kunnen opbouwen om:
       - uw voorkeuren te begrijpen en te respecteren
       - trends en patronen van klanten te begrijpen en te analyseren, zodat we onze diensten kunnen uitbreiden en verbeteren
       - u voor uw product personalisatie van inhoud aan te bieden, onder meer door aanbevolen inhoud voor te stellen en te leveren (bv. via in-app meldingen
         en/of push-meldingen) en gepersonaliseerde zoekopdrachten en inhoud aan te bieden;
       - u advertenties op maat te tonen die voor u relevant zijn; en
       - effectievere direct-marketingcommunicatie met betrekking tot onze diensten te versturen.
 • Om advertenties en/of inhoud technisch te leveren op onze diensten.
 • Om basis- en niet-aangepaste advertenties te selecteren en weer te geven, advertentieprestaties te meten en inzichten in het publiek te genereren uit advertenties die aan u worden weergegeven op onze diensten (onder voorbehoud van eventuele voorkeuren die u hebt aangegeven (inclusief toestemming, waar vereist)). 
 • Om advertenties die op onze diensten aan u worden getoond relevanter te maken en beter af te stemmen op u en uw interesses (met inachtneming van de voorkeuren die u hebt aangegeven (inclusief toestemming, indien vereist)). 
 • Om onze diensten op de markt te brengen - met inachtneming van door u aangegeven voorkeuren, waaronder toestemming, indien vereist - waaronder:
       - het uitsluitend per e-mail versturen van communicatie met betrekking tot aanbiedingen, inhoud en functionaliteiten van DAZN die vergelijkbaar zijn met
         die welke u al bij DAZN hebt gekocht;
       - het leveren van directe marketingcommunicatie aan u via verschillende kanalen/platforms, zoals e-mail, sms, online, apparaatmeldingen (zowel push
         als in-app) of anderszins om u te informeren over nieuws, producten, diensten, promoties en speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u
         interessant kunnen zijn;
       - u gerichte en relevante marketingcommunicatie en advertenties over onze diensten te tonen op een selectie van websites op het internet en sociale
         mediaplatforms met behulp van zowel cookies (zie onze Cookieverklaring) als 'protected identifier matching' (zie hoofdstuk “Direct Marketing”);
       - contact met u opnemen in verband met marktonderzoek, enquêtes en bètatestprogramma's, zodat we de diensten die we aanbieden kunnen
         verbeteren; en
       - het meten en analyseren van de effectiviteit en het bereik van dergelijke marketingcommunicatie en advertenties. 
 • Om wedstrijden en andere aanbiedingen/promoties waaraan u deelneemt te beheren, inclusief het toesturen van gewonnen prijzen. 
 • Om inhoud op onze Diensten te geo-blocken. 
 • Om onze commerciële partners te voorzien van informatie over het gebruik van gebruikers van onderdelen van onze diensten met co-branding, inclusief historische gebruiksgegevens. 

Ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde

 • Ons bedrijf, onze diensten en haar gebruikers te beschermen tegen frauduleuze of anderszins onwettige of schadelijke activiteiten.
 • Het veilig houden van onze diensten (inclusief onze gerelateerde intellectuele eigendomsrechten) en uw persoons-gegevens en het risico van toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot uw persoonsgegevens beperken.
 • Onze diensten actueel en relevant houden, de gebruikerservaring optimaliseren, onze marketing-, reclame- en inhoudsstrategie uit te dragen en anderszins ons bedrijf ontwikkelen en doen groeien.
 • Het beschermen van ons bedrijf en het beperken van risico van ongeoorloofd gebruik (inclusief piraterij).
 • Het beschermen van ons bedrijf en het beperken van risico van ongeoorloofd gebruik.
 • Samengevoegde informatie gebruiken om onze gebruikers en hun gebruik van onze diensten beter te begrijpen, te rapporteren over de doeltreffendheid van inhoud aan rechthebbenden en reclamecampagnes aan advertentiepartners, onze marketing-, reclame- en inhoudsstrategie uit te dragen en anderszins ons bedrijf ontwikkelen en doen groeien.
 • Onze gebruikers en het gebruik van onze diensten beter te begrijpen, om u een meer gepersonaliseerde en op maat gemaakte gebruikerservaring, inhoud, reclame en marketingcommunicatie te bieden, en om ons bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien. Het staat u vrij om af te zien van personalisering van inhoud - zie hoofdstuk “Direct Marketing”. Meer informatie over het afmelden voor advertenties op maat vindt u in onze Cookieverklaring verder op deze pagina.
 • Voor de gerechtvaardigde belangen van ons en onze reclamepartners, om u in staat te stellen advertenties op onze diensten te zien en ermee te interageren.
 • Voor de gerechtvaardigde belangen van ons en onze reclamepartners om:
       - advertenties aan u te tonen op basis van de inhoud die u bekijkt, de app die u gebruikt, uw algemene locatie of uw apparaattype (inclusief om de
         frequentie en volgorde van advertenties die aan u worden getoond te beheren); en
       - de prestaties en effectiviteit te meten van advertenties die u ziet of waarmee u interageert.
 • De informatie die wij en onze reclamepartners over u hebben, gebruiken om ons te helpen onze advertentievoorraad te verkopen en om de advertenties die u ziet relevanter te maken en beter af te stemmen op uw interesses.
  U kunt zich te allen tijde afmelden voor op maat gemaakte advertenties op onze diensten. Meer informatie over het afmelden voor advertenties op maat vindt u in onze Cookieverklaring.
 • U relevantere marketing en reclame met betrekking tot onze diensten te tonen, om potentiële klanten die interesse in onze diensten hebben getoond (bv. door naar onze websites of toepassingen te navigeren) beter aan te spreken, en om de prestaties van onze marketing-communicatie en reclame te analyseren.
  Om uw gegevens te verwerken om u direct marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot soortgelijke goederen en diensten als die welke u hebt afgenomen of waarvoor u belangstelling hebt getoond. 
  U kunt zich te allen tijde afmelden voor direct marketing-communicatie - zie hoofdstuk “Direct marketing”.
 • Ons in staat stellen inzendingen te verwerken om winnaars te selecteren en prijzen uit te reiken aan deze winnaars.
 • Voor ons en onze rechthebbenden om u alleen inhoud te tonen wanneer u zich in de relevante gebieden bevindt, behalve wanneer dit wettelijk is toegestaan.
 • Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen.


5. HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN

Wij delen uw persoonsgegevens en andere informatie zoals hieronder uiteengezet Wanneer wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan dienstverleners of derden, eisen wij dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren, deze behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze alleen gebruiken voor gespecificeerde en toegestane doeleinden.

Dienstenaanbieders

Wij maken uw informatie bekend aan derde dienstverleners die door ons zijn gemachtigd en namens ons optreden om functies van onze diensten uit te voeren. Wij zijn overeenkomsten aangegaan met deze externe dienstverleners om ervoor te zorgen dat zij uw informatie veilig bewaren: zij verwerken deze alleen in overeenstemming met onze instructies en voor zover nodig om geautoriseerde doeleinden uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de werking van het desbetreffende onderdeel van onze diensten (en voor geen enkel ander doel).

Onze partners

Indien wettelijk toegestaan, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partners zoals mobiele aanbieders, fabrikanten van tv/gameconsoles en/of exploitanten van decoderkastjes, om met hen te coördineren bij het verlenen van onze diensten aan hun klanten.

Derden met uw toestemming

Wij delen uw persoonsgegevens met derden wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven of anderszins voor zover wettelijk toegestaan.

DAZN-entiteiten

Wij delen uw persoonsgegevens met andere DAZN-entiteiten zoals vereist voor IT- en systeembeheer en zoals uiteengezet in “Doeleinden en gebruik van uw informatie” hierboven, waaronder:

 • om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden in de verschillende producten en diensten van DAZN;
 • om andere soortgelijke producten en diensten aan te bieden die u aanvraagt, of die voor u van belang kunnen zijn, voor zover wettelijk toegestaan; en
 • om producten en diensten binnen de groep te administreren.

Professionele adviseurs

Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele adviseurs en de professionele adviseurs van andere DAZN-entiteiten, waaronder advocaten, bankiers, accountants, verzekeraars en accountants.

Bedrijfsoverdrachten en transacties

In het geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of andere overdracht van activa, zullen we informatie overdragen, inclusief uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te behandelen op een manier die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring.

Fraudepreventie

Om fraude, het witwassen van geld en andere schadelijke of onwettige activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens en informatie bekendmaken aan derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, relevante regelgevende instanties, financiële instellingen en wetshandhavingsinstanties of andere instanties die zich bezighouden met het onderzoek naar vermeende overtredingen of onwettige activiteiten.

Andere wettige redenen

Wij delen uw persoonsgegevens en andere informatie met derden wanneer wij verplicht zijn, of redelijkerwijs van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten bekendmaken of delen om:

 • te voldoen aan een toepasselijke wet, verordening, wettelijke verplichting of verzoek van een regelgevende/wettelijke handhavingsinstantie;
 • onze Algemene Voorwaarden af te dwingen of toe te passen (inclusief gerelateerde onderzoeken); en
 • te beschermen te bieden tegen schade aan de rechten van DAZN, haar rechthebbenden en/of haar gebruikers (inclusief met betrekking tot piraterij of de dreiging van piraterij), zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.


6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

DAZN is een wereldwijde organisatie en uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt tussen alle landen waarin wij, onze entiteiten of derden actief zijn voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden.

Voor dergelijke internationale overdrachten zorgen wij voor de passende bescherming van uw persoonsgegevens door informatie alleen door te geven via overdrachtsmechanismen die zijn goedgekeurd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • de Europese Commissie of Britse overheid, zoals van toepassing op basis van het land waar de DAZN-diensten worden aangeboden, heeft bepaald dat een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens geldt in het land waarnaar wij uw persoonsgegevens overdragen (bijv. Canada en Japan);
 • standaard gegevensbeschermingsclausules zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of de Britse overheid zijn van kracht voor de overdracht;
 • voor overdrachten naar de VS is de ontvanger deelnemer aan een overeengekomen EU-VS-programma voor gegevensoverdracht (of gelijkwaardig met het VK) zoals en wanneer dit wordt gecreëerd; of
 • andere passende waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn ingesteld.

Informatie met betrekking tot mechanismen voor deze overdrachten kan worden aangevraagd via het hoofdstuk “Contact met ons opnemen”.


7. BEWAREN VAN UW INFORMATIE

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of interne beleidsvereisten. Voor de meeste gegevens die wij bewaren, is dit zeven jaar vanaf het moment van bewaren. Om de juiste bewaartermijnen te bepalen, houden wij rekening met:

 • de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw persoonsgegevens.
 • het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens.
 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.
 • de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten voor bewaring.


8. UW RECHTEN

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Om correctie of rechtzetting te vragen van uw persoonsgegevens wanneer deze onjuist of onvolledig is.
 • Om het wissen van uw persoonsgegevens te verzoeken wanneer de verwerking ervan niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werd verzameld.
 • Om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Om de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.
 • Om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing of wanneer de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, behalve wanneer wij dwingende redenen kunnen aantonen om door te gaan.
 • Toestemming intrekken wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken; dit omvat het intrekken van toestemming voor direct marketingcommunicatie.
 • Om niet te worden onderworpen aan automatisch genomen beslissingen die rechtsgevolgen hebben of u aanzienlijk treffen. Ons gebruik van profilering en geautomatiseerde besluitvorming wordt echter niet geacht rechtsgevolgen te hebben of aanzienlijke gevolgen voor u te hebben.

Zie het hoofdstuk “Contact met ons opnemen” om uw rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen op basis van uitzonderingen waarop wij ons kunnen beroepen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in het land waar u woont. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u hierover informeren wanneer u contact met ons opneemt.

Wij zullen verzoeken onmiddellijk en onverwijld behandelen en ernaar streven uw verzoek binnen één kalendermaand af te handelen; deze periode kan zo nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Indien nodig stellen wij u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van deze verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. Waar nodig zullen wij redelijke en passende stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren wanneer u een verzoek indient, of de machtiging van derden die namens u een verzoek indienen, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.


9. DIRECT MARKETING

Afhankelijk van uw voorkeuren (inclusief toestemming, indien vereist) verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om u direct marketingberichten over onze diensten, of diensten van onze Partners, te sturen via e-mail, push-notificaties, protected identifier matching en sms. U kunt elk van de bovenstaande voorkeuren wijzigen via het marketingvoorkeurencentrum in uw DAZN-account of, in het geval van e-mails, door te klikken op de koppeling “Afmelden” in de voettekst van de e-mail.


10. INFORMATIE VOOR KINDEREN

Tenzij anders vermeld in gelokaliseerde privacyverklaringen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waar we actief zijn, moet u 18 jaar of ouder zijn om je te abonneren op onze diensten. Wij verzamelen en/of delen niet bewust persoonsgegevens over kinderen en nemen maatregelen om dergelijke informatie zonder kennisgeving te verwijderen als wij ons bewust worden van een dergelijke verwerking. Als u een ouder of voogd bent en reden hebt om aan te nemen dat wij persoonsgegevens van of over uw kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de methoden in het hoofdstuk “Contact met ons opnemen”.


11. INFORMATIEBEVEILIGING

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen, en om dit te doen gebruiken wij fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die aan de normen voldoen bij het verzamelen, opslaan, gebruiken en overdragen van uw informatie. Hoewel geen enkele veiligheidsmaatregel ondoordringbaar is, zijn de controles die wij toepassen ontworpen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te handhaven.

U heeft ook een rol te spelen in de beveiliging van uw persoonsgegevens en u kunt daarbij helpen door:

 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw DAZN-account veilig te houden.
 • Een ander wachtwoord te gebruiken voor uw DAZN account dan voor uw andere persoonlijke accounts.
 • Uw apparaten te updaten met de meest recente software patches, en door een antivirus product te installeren om te helpen beschermen tegen malware.

Mocht u kwaadwillig gebruik van of toegang tot uw DAZN-account vermoeden of een verdachte e-mail hebben ontvangen die beweert van DAZN te zijn, neem dan contact met ons op via de methoden in het hoofdstuk “Contact met ons opnemen”.


12. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij herzien deze Verklaring regelmatig om ervoor te zorgen dat deze weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief wijzigingen in onze verwerkingsdoeleinden, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en inhoudelijke of materiële wijzigingen in hoe wij persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen proactieve maatregelen nemen om u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen via een geschikt middel om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft, zoals e-mails en pop-ups op de website.


13. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring, over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met datasubjectrights@dazn.com.


14. KLACHTEN

In eerste instantie kunt u een probleem met betrekking tot uw persoonsgegevens voorleggen aan de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van DAZN via DPO@dazn.com.

Als u contact met ons hebt opgenomen over uw persoonsgegevens en nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord, evenals in elk ander geval, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende instantie:

DAZN ALGEMENE COOKIEVERKLARING

LAATST BIJGEWERKT: 13/03/2023

DE ALGEMENE COOKIEVERKLARING VAN DAZN BESCHRIJFT HOE WIJ COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN GEBRUIKEN OM GEGEVENS TE VERZAMELEN. HET MOET WORDEN GELEZEN EN BEGREPEN IN COMBINATIE MET ONZE PLAATSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALGEMENE PRIVACYVERKLARING. DIT OMVAT, MET BETREKKING TOT DE ALGEMENE PRIVACYVERKLARING, DE INFORMATIE OVER WIE DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING, DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN DE DPO ZIJN EN WELKE UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN ZIJN.


1. WAT ZIJN COOKIES

Een “cookie” is een klein stukje gegevens dat op uw apparaat voor internetwebbrowsers wordt opgeslagen, om informatie over uw surfsessie te volgen, te personaliseren en op te slaan. Wij gebruiken zowel eigen (“first-party”) cookies als “third-party” cookies van derden.

Wat we bedoelen met “soortgelijke technologieën”

Wij en onze externe partners gebruiken andere technologieën, waaronder webbakens, pixels en software development kits (sdk's), die een soortgelijke rol spelen als cookies. Ze zijn ingebed in verschillende delen van onze diensten om bepaalde informatie te verzamelen over:

 • uw apparaat of browser (bijv. uw ip-adres);
 • mobiele advertentie-identificatoren (bijv. maid's en ifa's); en
 • informatie over uw interactie en gebruik van onze diensten, met inbegrip van uw gebruiksinformatie.

Wij verzamelen ook informatie via andere soorten lokale opslag, ook wel “flash cookies” genoemd, voor verschillende functies van onze diensten (bijv. om uw laatste volume-instellingen te onthouden en toe te passen).

Hoe wij cookies gebruiken

Wij en onze externe partners gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om:

 • u te herkennen en u te onderscheiden van andere gebruikers, inclusief het identificeren en instellen van uw voorkeuren (bijv. of u op maat gemaakte advertenties, gepersonaliseerde inhoud, directe marketingcommunicatie, enz. wilt ontvangen);
 • onze diensten aan u te leveren;
 • beter te begrijpen hoe u met onze diensten omgaat;
 • uw ervaring met onze diensten aanpassen, meten en verbeteren;
 • onderzoek en diagnostiek uitvoeren op basis van uw gebruik van onze diensten;
 • frauduleuze en anderszins onrechtmatige activiteiten voorkomen;
 • onze informatiebeveiliging onderhouden en verbeteren;
 • gepersonaliseerde inhoud en aanbevelingen aan u te leveren;
 • gerichte en relevante marketingcommunicatie en advertenties over onze diensten leveren op een selectie van websites op het internet, waaronder platforms voor sociale media;
 • het technisch leveren van advertenties op onze diensten;
 • bestrijden van advertentiefraude en misbruik, om te voorkomen dat u dezelfde advertentie herhaaldelijk te zien krijgt en voor geaggregeerde advertentierapportage; en
 • persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken om op maat gemaakte en niet-op maat gemaakte advertenties op onze diensten te selecteren, weer te geven en/of te meten (zie hoofdstuk “Adverteren”).

Categorieën cookies die wij gebruiken

Strikt noodzakelijke (of “essentiële”) cookies: Noodzakelijk voor de werking van onze dienst. Ze worden gewoonlijk alleen ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw cookievoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van onze diensten zullen dan niet werken. Ze slaan geen persoonsgegevens op.

Prestatiecookies: Deze stellen ons in staat onze website te meten en te verbeteren door het verzamelen, analyseren en rapporteren van informatie over hoe u en anderen de website gebruiken. Deze cookies en soortgelijke technologieën verzamelen informatie op een manier die u of iemand anders niet direct identificeert. Als u deze cookies uitschakelt, weten wij niet wanneer u onze diensten hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet goed voor u controleren.

Functionele cookies: Helpen ons om verbeterde functionaliteit en personalisering van inhoud op onze diensten te bieden. Ze helpen ons bijvoorbeeld om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze diensten, om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden, zoals uw taalkeuze. Ze volgen uw surfactiviteiten op websites van derden niet. Als u deze cookies uitschakelt, is het mogelijk dat onze verbeterde functionaliteit en personalisering van de inhoud niet goed functioneren.

Doelgerichte cookies: Geplaatst via onze diensten door onze externe advertentiepartners, om uw advertentie-ervaring op andere sites of apps te verbeteren. Ze worden door onze partners gebruikt om een profiel van uw websites op te bouwen om u relevantere en meer gepersonaliseerde marketingcommunicatie op andere websites of apps te tonen, om de effectiviteit van deze marketingcommunicatie te meten en om te voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde te zien krijgt. Deze cookies en soortgelijke technologieën slaan geen persoonsgegevens op die u rechtstreeks identificeert, maar gebruiken in plaats daarvan een unieke identificatiecode om uw browser of apparaat te identificeren (bijvoorbeeld uw IP-adres, MAID of IFA). Als u deze cookies uitschakelt, ziet u nog steeds marketingcommunicatie en advertenties op andere sites of apps, maar zijn deze minder relevant voor uw interesses. We blijven uw ervaring op onze diensten personaliseren via cookies die u niet hebt uitgeschakeld.


2. ADVERTENTIES

Onze diensten worden deels gefinancierd door de verkoop van reclame, of 'advertenties'. U ziet advertenties wanneer u inhoud op onze diensten opent, maar u kunt bepalen of en hoe wij en onze reclametechnologiepartners uw persoonsgegevens gebruiken om de advertenties die u ziet relevanter voor u te maken.

Advertentiecategorieën

Op maat: Deze slaan informatie op, of hebben toegang tot informatie die al is opgeslagen, op uw apparaat, zoals advertentie-id's, apparaat-id's, cookies en soortgelijke technologieën. Hiermee kunnen persoonlijke gegevens en andere informatie (bijvoorbeeld uw advertentiegegevens) worden verzameld en, in combinatie met onafhankelijk door Google verzamelde informatie, kunnen Google en zijn leveranciers van advertentietechnologieën op maat gemaakte en niet-op maat gemaakte advertenties op onze diensten beheren, afleveren en meten, voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde advertentie te zien krijgt en klikfraude opsporen en tegengaan.

Niet op maat: Deze advertenties worden geselecteerd, weergegeven en gemeten door onze reclame-aanbodpartner, Google. Bij niet op maat gemaakte advertenties slaat Google informatie op over uw apparaat (bijv. cookies/mobiele identifiers), maar gebruikt het uw persoonsgegevens verder niet om een profiel over u en uw interesses op te bouwen om u advertenties te tonen. Om niet op maat gemaakte advertenties relevanter voor u te maken, gebruiken wij en Google contextuele informatie, zoals uw algemene locatie en het type inhoud dat u in onze diensten bekijkt.

Niet-gericht: Deze advertenties worden vooraf opgenomen en door DAZN ingevoegd in de inhoud die je opent en bekijkt. In tegenstelling tot niet-op maat gemaakte advertenties is het bij generieke advertenties niet nodig dat onze reclame-aanbodpartner, Google, informatie op uw apparaat opslaat en opent (bijvoorbeeld cookies of andere identificatoren) of dat uw persoonsgegevens wordt gebruikt om een profiel over u en uw interesses op te bouwen om u advertenties te tonen. Om generieke advertenties relevanter voor u te maken, gebruiken we contextuele informatie zoals uw algemene locatie en het type inhoud dat u op onze diensten bekijkt.

Het leveren van onze advertenties

Wij gebruiken Google Ad Manager als ons advertentieplatform voor op maat gemaakte en niet-op maat gemaakte advertenties. Afhankelijk van de door u aangegeven voorkeuren - inclusief toestemming, indien vereist - zal Google informatie op uw apparaat opslaan en/of openen met behulp van zijn Google-tag, SDK of application programming interface (API) die in onze diensten is geïntegreerd, om het volgende uit te voeren, afhankelijk van uw voorkeuren:

 • Om een advertentieprofiel op maat over u te maken;
 • Om op maat gemaakte en niet op maat gemaakte advertenties op onze diensten te selecteren;
 • Om op maat gemaakte en niet op maat gemaakte advertenties op onze diensten te leveren;
 • Om de advertentieprestaties te meten van op maat gemaakte en niet op maat gemaakte advertenties op onze diensten;
 • Om te voorkomen dat u dezelfde advertentie herhaaldelijk te zien krijgt;
 • Om fraude en misbruik op te sporen en te bestrijden.

Indien wettelijk vereist zullen wij uw toestemming vragen voor de opslag van en/of toegang tot informatie op uw apparaat, en het verzamelen, delen en gebruiken van persoonlijke informatie om op maat gemaakte en niet-op maat gemaakte advertenties op onze diensten te selecteren, weer te geven en/of te meten.

Hoe persoonsgegevens worden gebruikt voor advertenties op maat

Wij begrijpen het belang van transparantie met betrekking tot de manier waarop wij en onze partnerleveranciers van advertentietechnologie - waaronder Google - uw persoonsgegevens gebruiken. Hieronder volgt een overzicht van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die nodig zijn om op maat gemaakte advertenties te selecteren, weer te geven en te meten in onze diensten:

 • Onze partneraanbieders van advertentietechnologie slaan informatie op uw apparaat op en hebben toegang tot deze informatie om op maat gemaakte advertenties te selecteren, weer te geven en te meten. Als u zich afmeldt voor de opslag van en toegang tot informatie via Instellingen, ontvangt u alleen niet-gerichte advertenties.
 • Afhankelijk van uw voorkeuren gebruiken onze aanbieders van advertentietechnologie een combinatie van de volgende persoonsgegevens om een profiel over u en uw interesses op te bouwen en om op u toegesneden advertenties op onze diensten te selecteren, weer te geven en te meten:

          - Wij verzamelen Advertentiegegevens over uw gebruik van onze diensten, die wij vervolgens samenvoegen (of
            anderszins combineren) met Advertentiegegevens van andere soortgelijke gebruikers en vervolgens delen. Wij
            verstrekken geen directe persoonlijke identificatiegegevens, noch attributen of gedragskenmerken van de
            doelgroepsegmenten die aan u zijn toegewezen aan onze partnerleveranciers van advertentietechnologie met
            het oog op het selecteren, weergeven en/of meten van op maat gemaakte advertenties op onze diensten.

          - Onze aanbieders van advertentietechnologie verzamelen onafhankelijk persoonsgegevens over de websites die
            u bezoekt, uw zoekgeschiedenis, de apps die u gebruikt en andere informatie, die zij kunnen combineren met de
            door ons gedeelde informatie om samen te werken met hun eigen aanbieders van partneradverteertechnologie
            voor het selecteren, weergeven en meten van op maat gemaakte advertenties op onze diensten. Houd er rekening
            mee dat we geen controle hebben over en geen verantwoordelijkheid nemen voor de persoonsgegevens die Google
            en andere partneraanbieders van advertentietechnologie onafhankelijk verzamelen op websites en apps van
            derden met het oog op het selecteren, weergeven en/of meten van op maat gemaakte advertenties op onze diensten.

Het staat u altijd vrij om u af te melden voor op maat gemaakte advertenties zoals beschreven in “Uw voorkeuren aanpassen”, hoewel u dan nog steeds niet op maat gemaakte advertenties of niet-gerichte advertenties te zien krijgt, maar deze zullen niet zo relevant voor u zijn.

We hebben hieronder uiteengezet hoe u de informatie die we delen en de informatie die Google en andere partnerproviders van advertentietechnologie onafhankelijk verzamelen, kunt beheren in “Hoe u uw advertentievoorkeuren op onze diensten kunt beheren”.

Hoe persoonsgegevens worden gebruikt voor niet op maat gemaakte advertenties

Bij niet-op maat gemaakte advertenties wordt zeer weinig persoonsgegevens gebruikt. Wij delen geen persoonsgegevens met Google en Google en andere partneraanbieders van advertentietechnologie gebruiken geen persoonsgegevens om een profiel over u en uw interesses op te bouwen om advertenties te selecteren, weer te geven en te meten. Voor niet-aangepaste advertenties moet Google echter wel informatie over uw apparaat opslaan en openen om niet-aangepaste advertenties technisch te kunnen leveren, om fraude en misbruik te bestrijden, om te voorkomen dat u dezelfde advertentie herhaaldelijk te zien krijgt en voor geaggregeerde advertentierapportage. Als u deze informatieopslag en -toegang uitschakelt, zoals beschreven onder “Uw voorkeuren aanpassen”, ontvangt u alleen niet-gerichte advertenties.

Hoe kunt u uw advertentievoorkeuren op onze diensten kunt beheren

U kunt bepalen of u op maat gemaakte advertenties ontvangt, zoals beschreven in “Uw voorkeuren aanpassen”. Meer specifiek met betrekking tot Google kunt u zich afmelden of uw toestemming intrekken (indien van toepassing):

 • Informatieopslag en toegang tot uw apparaat door Google en andere partnerleveranciers van advertentietechnologie uitschakelen. Als u dit voor Google uitschakelt, ontvangt u alleen niet-gerichte advertenties op onze diensten.
 • De opname van uw advertentiegegevens in doelgroepsegmenten die met Google worden gedeeld om advertenties op onze diensten op maat te maken (zoals hierboven beschreven) beheren.

 • De persoonsgegevens en andere informatie die Google onafhankelijk over u verzamelt en gebruikt beheren door de instructies van Google hier te volgen.


3. UW VOORKEUREN AANPASSEN

U hier kunt de cookie- en advertentie-instellingen op elk moment aanpassen vanuit het gedeelte Instellingen van het DAZN-platform. U kunt ook cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internetbrowser of apparaat aan te passen.

Het Interactive Advertising Bureau (IAB) is een brancheorganisatie die normen en richtlijnen ontwikkelt ter ondersteuning van online bedrijfsprocessen. Het heeft een website gemaakt (www.allaboutcookies.org) waar wordt uitgelegd hoe cookies werken en hoe ze kunnen worden beheerd. Als u echter uw browser- of apparaatinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren en of uit te schakelen, hebt u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze diensten.


4. WIJZIGINGEN IN DEZE COOKIEVERKLARING

Wij herzien deze Verklaring regelmatig om ervoor te zorgen dat deze weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief wijzigingen in onze verwerkingsdoeleinden, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en inhoudelijke of materiële wijzigingen in hoe wij persoonsgegevens verwerken. Wij zullen proactieve maatregelen nemen om u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen via een geschikt middel om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft, zoals e-mails en pop-ups op de website.


5. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen heeft met betrekking tot deze Cookieverklaring kunt u contact opnemen met datasubjectrights@dazn.com.

Top