PRIVACY POLICY

‍Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u wanneer u in interactie treedt met ons en onze websites of applicaties en wanneer u zich abonneert op onze Diensten. We gebruiken deze gegevens om onze dienst op maat aan te passen teneinde hem relevanter te maken voor u, onze communicatie met u te personaliseren en u te verwijderen uit communicatie indien u niet heeft toegestemd met de ontvangst ervan. De gegevens omvatten:

 • uw naam, gebruikersnaam en wachtwoord;
 • uw geslacht;
 • uw leeftijd/geboortedatum;
 • uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • uw betalingsgegevens, inclusief facturatie- en kredietkaart gegevens, wanneer u zich abonneert op onze Diensten of producten van ons koopt;
 • uw voorkeuren inzake programma’s/evenementen/Sport;
 • uw voorkeuren inzake marketing, waaronder eventuele toestemmingen die u ons heeft verleend;
 • informatie in verband met de browser die of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, zoals Internet Protocol-adressen (IP-adressen), de datum en het tijdstip waarop u de website heeft bezocht, het soort internetbrowser en het besturingssysteem van uw computer, de verwijzingsbron, de lengte van het bezoek, paginaweergaven en navigatie-paden op de website;
 • de video-inhoud die u bekijkt;
 • uw interacties met push meldingen in e-mails en apps die we u hebben gezonden.

Welke gegevens ontvangen we van derden?

We ontvangen geen informatie over u van derden.

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de rechtsgrond voor dit gebruik?

We gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een contract uit te voeren of om maatregelen te nemen die verbonden zijn aan een contract: dat is relevant wanneer u een aankoop doet, zich abonneert op onze Diensten of deelneemt aaneen wedstrijd die wij organiseren. Dit omvat:
  • uw identiteit en uw naleving van onze dienstverleningsvoorwaarden verifiëren;
  • indien u met een krediet- of bankkaart betaalt, doen we teneinde fraude te voorkomen ook een beroep op derden om de geldigheid te controleren van de bankcode, het rekeningnummer en het kaartnummer die u opgeeft (zie “Met wie zullen we deze gegevens delen” hieronder);
  • met u communiceren;
  • klantendiensten verlenen (bv. uw vragen en verzoeken behandelen) en diensten leveren of prijzen regelen;
  • we zullen uw gegevensgebruiken om producten en diensten die u heeft aangevraagd te leveren en te reageren op alle commentaren en klachten die u ons eventueel zendt
  • we gebruiken gegevens die u verschaft om eventuele klachten over onze website of onze Diensten die van u of van anderen worden ontvangen, te onderzoeken.
 • Zoals vereist door Eleven Sports om zijn bedrijf uit te oefenen en zijn gerechtvaardigde belangen te behartigen; in het bijzonder:
  • volgen wij het gebruik van onze websites en onlinediensten op en gebruiken wij uw gegevens om ons te helpen onze inhoud, diensten en websites zowel online als offline te helpen controleren, verbeteren en beschermen;
  • gebruiken we gegevens die u verstrekt om onze website, producten of diensten voor u te personaliseren;
  • controleren we accounts van klanten om fraude, terrorisme, valse verklaringen, veiligheidsincidenten of misdaad te voorkomen, onderzoeken en/of melden overeenkomstig het toepasselijke recht;
  • zullen we gegevens voor zover nodig gebruiken in het kader van rechtsvorderingen, de naleving van regels, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden (inclusief de verstrekking van deze informatie in het kader van rechts- of procesvoering); en
  • gebruiken we de gegevens van sommige personen om hen uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek.
   Wanneer u ons toestemming verleent:
  • zullen wij u direct marketing zenden met betrekking tot onze relevante producten en diensten of andere producten en diensten die worden geleverd door ons, met Eleven Sports verbonden ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners;
  • installeren wij cookies en gebruiken wij soortgelijke technologieën in overeenstemming met deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid en de informatie die aan u wordt verschaft wanneer deze technologieën worden gebruikt – zie het onderstaande artikel over cookies;
  • zullen wij, bij andere gelegenheden waarbij we u om toestemming vragen, de gegevens gebruiken voor het doel dat we u op dat moment toelichten.
 • Voor wettelijk vereiste doeleinden:
  • naar aanleiding van verzoeken van de overheid of rechtshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

Minderjarigen

Bezoekers jonger dan 16 jaar mogen zich niet abonneren op onze diensten en/of hun persoonsgegevens verstrekken op om het even welke van onze websites of applicaties. We vragen noch verzamelen bewust gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar. We moedigen ouders en voogden aan om tijd online door te brengen samen met hun kinderen, deel te nemen aan de interactieve activiteiten van hun kinderen en ze te controleren.

Met wie zullen we deze gegevens delen?

Verbonden ondernemingen:

We delen de informatie die we van en over u verzamelen met onze verbonden en dochterondernemingen teneinde u in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de diensten en (met uw toestemming) ten behoeve van marketing. Een lijst met verbonden en dochterondernemingen vindt u aan het einde van deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid. Deze lijst kan van nu en dan worden gewijzigd en u hoort de site periodiek op wijzigingen te controleren. Onze verbonden ondernemingen en de werknemers van onze verbonden ondernemingen in onze IT-, marketing-, operaties- en klantenservice afdelingen zullen uw gegevens gebruiken zoals beschreven wordt in deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid, onder andere om, indien dit door het toepasselijke recht vereist wordt, u informatie te zenden over producten en diensten of uw vraag te beantwoorden. We zullen uw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen, waaronder buitenlandse dochterondernemingen, om u instaat te stellen toegang te verkrijgen tot de Diensten en de activiteiten die in deze verklaring worden vermeld uit te voeren.

Dienstverleners:

Persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld met externe dienstverleners, die ze namens Eleven Sports zullen verwerken voor de eerder aangegeven doeleinden. Deze derden omvatten onder andere providers van website hosting, dienstverleners voor analyse van sociale media en voormarketing-e-mails, gegevensanalisten, website ontwikkelaars, onderhoud, exploitanten van callcenters en identiteitscontroleurs zoals Urban Airship, Endeavor Streaming Inc en Fuel (een commerciële afdeling van Engine Partners UKLLP) om hen in staat te stellen ons te helpen onze Diensten te verbeteren, analysediensten te leveren en gerichte reclameberichten namens ons te verzenden.

Regeringsautoriteiten:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met regeringsautoriteiten en/of wetshandhavers indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Verkoop, fusie of wijziging in de zeggenschap:

Ingeval de onderneming wordt verkocht of geïntegreerd met een andere onderneming, zullen uw gegevens worden meegedeeld aan onze adviseurs en eventuele adviseurs van de potentiële koper en zullen ze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van de onderneming.

Overdrachten

Opdat wij u in staat zouden kunnen stellen om toegang te verkrijgen tot de Diensten kunnen de gegevens die u ons verschaft of die wij verzamelen, worden doorgegeven of kan er toegang toe worden verkregen door entiteiten buiten de EER, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer gegevens worden doorgegeven buiten de EER, en wanneer ze worden doorgegeven aan een stakeholder of verkoper in een land waarvoor geen besluit omtrent het passend karakter is vastgesteld door de Europese Commissie, wordende gegevens passend beschermd door standaard contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, een passend Privacyschild-certificaat ofBindende Bedrijfsvoorschriften voor de Verwerker van de verkoper. Een kopie van het mechanisme in kwestie kan ter beoordeling aan u worden verstrekt op verzoek aan info@elevensports.be

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens; op verbetering, verwijdering of beperking van de (d.w.z.stopzetten van eventuele actieve) verwerking van uw persoonsgegevens; en om de persoonsgegevens die u ons verschaft voor een contract of met uw toestemming ineen gestructureerde, machine leesbare vorm te verkrijgen, en om ons te vragen deze gegevens te delen met (over te dragen aan) een andere verwerkingsverantwoordelijke. Telkens wanneer wij een beroep doen op uw toestemming, zult u steeds in staat zijn die toestemming in te trekken, hoewel wij andere rechtsgronden kunnen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die welke omschreven worden in deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid. In sommige gevallen kunnen we zonder uw toestemming direct marketing zenden, wanneer we een beroep doen op onze gerechtvaardigde belangen.U heeft een absoluut recht om zich uit te schrijven op direct marketing of profilering die wij uitvoeren voor direct marketing, en dat te allen tijde. U kunt dat doen door de aanwijzingen in de communicatie te volgen, wanneer het om een elektronisch bericht gaat, of door contact met ons op te nemen a.d.h.v. de gegevens die worden vermeld in het onderstaande artikel Contact. Verder kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of wanneer we de gegevens gebruiken voor direct marketing). Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld indien persoonsgegevens van iemand anders zouden worden bekendgemaakt door aan uw verzoek te voldoen, of indien u ons vraagt gegevens te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvoor we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om ze te bewaren. Om een of meer van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons – of onze functionaris voor gegevensbescherming – aan de hand van de onderstaande gegevens. We zullen uw vragen behandelen binnen één maand na uw verzoek. Indien u met onopgeloste aandachtspunten zit, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit van de EU op het gebied van gegevensbescherming waar u woont, waar u werkt of waar de inbreuk volgens u kan hebben plaatsgevonden.Om betalingen te verwerken en een account in te stellen, is het verschaffen van gegevens verplicht: indien relevante gegevens niet worden verstrekt, zullen wij niet in staat zijn u toegang te verlenen tot de Diensten. Iedere andere verstrekking van uw gegevens is optioneel.

Contact

We hopen dat we gevolg kunnen geven aan vragen die u mogelijk heeft over de wijze waarop we uw gegevens verwerken. Indien u vragen heeft over hoe we uw gegevens verwerken, zich wenst uit te schrijven op direct marketing of een van uw rechten wenst te bespreken, kunt u contact met ons opnemen via info@elevensports.be of door ons te schrijven op het onderstaande adres.

Verwerkingsverantwoordelijken en verbonden ondernemingen

Hieronder staan onze contactgegevens en die van onze relevante verbonden ondernemingen:
Relevante entiteit:
Eleven Sports Network Limited (verwerkingsverantwoordelijke)
24 Grosvenor Hill
5th Floor
Londres, W1K 3QD
UK

Eleven Sports Network Sp Zoo (verbonden verwerker)
Plac Europejski 2
00-844 Warschau
Polen'

Eleven Sports Network NV (verbonden verwerker)
Boulevard Auguste Reyerslaan 70
1030 Brussels België'
Verantwoordelijk voor:
elevensportsnetwork.com

Alle andere activiteiten (zowel online als offline)
elevensports.pl

Communicatie via e-mail met Poolse klanten.
Beantwoorden van vragen aan de klantenservice in Polen.
https://www.elevensports.be/
elevensports.lu

Communicatie via e-mail met Belgische en Luxemburgse klanten. Beantwoorden van vragen aan de klantenservice in België en Luxemburg.

Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren?

Wanneer we registratiegegevens verwerken, doen we dat zolang uw account actief is of u een actieve gebruiker bent van onze sites en niet langer dan 7 jaar daarna.
Wanneer we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing of met uw toestemming, verwerken we de gegevens totdat u ons vraagt daarmee op te houden en voor een korte periode daarna (om ons instaat te stellen uw verzoeken uit te voeren). We registreren ook het feit dat u ons heeft gevraagd u geen direct marketing te zenden of uw gegevens voor onbepaalde tijd te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen inwilligen.

 • Wanneer we persoonsgegevens verwerken:
  voor de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, bewaren we de gegevens 7 jaar; 
 • in het kader van een wedstrijd of enquête, bewaren we de gegevens tot 2 jaar
  na uw laatste interactie met ons.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wat zijn dat?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Als virtuele huissleutels ontgrendelen cookies het geheugen van een computer en stellen ze een website in staat gebruikers te herkennen wanneer ze terugkeren naar een site door deuren naar verschillende inhoud of diensten te openen. Net als een sleutel bevat een cookie op zich geen informatie, maar wanneer het wordt gelezen door een browser, kan het een website helpen de verleende dienst te verbeteren. Er worden ook andere tracking technologieën gebruikt die vergelijkbaar zijn met cookies en die pixeltags en tracking-URL’s kunnen omvatten.

Naar al deze technologieën wordt in deze Verklaring Privacy- & Cookiebeleid gezamenlijk verwezen als “Cookies”.

We gebruiken cookies van de volgende categorieën op onze website:

 • Essentiële cookies
  Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om heeft gevraagd, zoals het onthouden van uw logingegevens of de artikelen in uw winkelwagen, niet worden verleend.
 • Prestatiecookies
  Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe mensen onze Website gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics-cookies om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze site terechtkomen, erop browsen en er gebruik van maken en om aspecten aan te duiden die we kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die door deze cookies worden bewaard, geven nooit persoonlijke gegevens weer waaruit uw individuele identiteit kan worden bepaald.
 • Functionaliteitscookies
  Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals het land van waaruit u onze website bezoekt, taal- en zoekparameters zoals afmetingen, kleur of productlijn. Die kunnen dan worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om de bezoeken beter aangepast en aangenamer te maken. De informatie die deze cookies verzamelen, kan geanonimiseerd worden en ze kunnen uw browseractiviteiten op andere websites niet volgen.
 • Doelgroepgerichte cookies of reclamecookies
  Deze cookies verzamelen informatie over uw browsegedrag om reclame relevanter te maken voor u en uw interesses. Deze cookies worden enkel met uw toestemming achtergelaten. U kunt uw toestemming geven door de cookiebanner die wordt weergegeven op de landingspagina van onze website te sluiten of door op de website buiten de cookiebanner te browsen en op om het even welk element ervan te klikken. Houd er rekening mee dat we uw toestemming bijhouden met een technisch cookie; dus u krijgt de cookie banner opnieuw te zien indien u cookies die op uw apparaten worden bewaard,verwijdert. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken en de doeltreffendheid van een reclamecampagne te helpen meten. De cookies worden doorgaans geplaatst door externe reclamenetwerken. Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen, zoals adverteerders.
 • Cookies van sociale media
  Deze cookies maken het u mogelijk om op sociale media zoals Facebook en Twitter te delen waar u op de website mee bezig bent geweest. Deze cookies vallen buiten onze invloed. Gelieve het privacybeleid in kwestie te raadplegen om te lezen hoe de cookies werken. Indien u cookies die zich al op uw computer bevinden, wilt verwijderen, gelieve dan het gedeelte voor hulp en ondersteuning van uw internetbrowser te raadplegen voor aanwijzingen over hoe u het bestand of de map die cookies bewaart, kunt vinden. Houd er rekening mee dat u door onze cookies te verwijderen of latere cookies te deactiveren mogelijk geen toegang kunt verkrijgen tot bepaalde gedeelten of functies van onze websites.

Hoelang gaan cookies mee?

Doorgaans hebben cookies een maximale levensduur van 13 maanden. Om meer te weten te komen over cookies, bezoekt u: www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu, waar u meer informatie kunt vinden over reclame op basis van surfgedrag en online privacy. Gebruik van web bakens. Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekendstaan als web bakens (soms bekend als clear gifs of doorzichtige gifs) die ons laten tellen hoeveel gebruikers deze pagina’s hebben bezocht. Web bakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookienummer, het tijdstip en de datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop het web baken zich bevindt. Onze pagina’s kunnen ook web bakens van externe adverteerders bevatten. Die bakens bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens en worden enkel gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne te volgen.

Portabiliteit EU

 • In overeenstemming met de EU-verordening betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoud heeft u als inwoner van de EU het recht op toegang tot inhoud van Eleven Sports in andere EU-landen. Om die te bieden, kunnen we:
 • het land van uw vaste woonplaats verifiëren door gebruik te maken van de volgende gegevens die u ons verschaft:
  • betalingsgegevens(inclusief geregistreerd adres),
  • IP-adres bij de registratie;
  • gedurende de looptijd van uw abonnement op Eleven Sports uw IP-adres controleren en mogelijk aanvullende informatievragen;
  • uw account blokkeren indien u een VPN gebruikt om het IP-adres te wijzigen.
Top